Användarvillkor och integritetspolicy

Klicka här för att öppna våra

Användarvillkor

Klicka här för att öppna vår

Integritetspolicy

Användarvillkor

www.catharinatesdorpfahlstrom.se

(”CTA”)

1. Tjänsten

Villkor vid köp av kurs som är skapad av CTAs tjänst.

CTA är en tjänst för kurser som distribueras elektroniskt på hemsidan: www.catharinatesdorpfahlstrom.se. Kurserna inriktar sig inom konst och måleri och på hemsidan så finns även en webshop för försäljning av kurserna.

CTA reserverar sig rätten att ändra dessa villkor på denna sida och villkoren kommer appliceras 30 dagar från uppdateringen.

När kund genomför ett köp registrerar den ett kundkonto för att ta del av material via CTAs hemsida eller använder ett tidigare registrerat konto. När köpet gått igenom kommer du kunna ta del av tjänsten via hemsidan. Kund kan sedan använda sitt konto för att ta del av kursen vid valfritt tillfälle så länge kursen fortfarande är aktiv.

Skapande av kundkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv.

För att registrera dig i CTA ska du ha fyllt 13 år.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

2. Betalning

Vid köp på hemsidan så finns följande betalningsalternativ:

Kortbetalning via Stripe.

CTA använder en tjänst från extern part, Stripe, för hantering av kortbetalningar. All känslig information, såsom kortuppgifter, behandlas enbart av Stripe via en säker betal- och SSL-server. Vi hanterar och lagrar således inga kortuppgifter. Vi accepterar bland annat Visa, Mastercard och AMEX. För Stripes betaltjänster gäller Stripes allmänna villkor och sekretess-policy, vilken ni finner under respektive länk.

3. Ångerrätt

Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad.

4. Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

5. Ansvar

Vid köp av en kurs gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

6. CTA

Kurser köpta via CTA finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. CTA ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall CTA ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. CTA har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

7. Ansvarsfriskrivning

Det konstärliga innehållet är noggrant utvalt för att passa kurserna. Du som köpare av kurser medger att du kan exponeras för stötande eller olämpligt innehåll och förstår att CTA bär inget ansvar för att hålla dig borta från denna typ av innehåll och tar inget ansvar för innehållet i sig.

Via CTA kan du få tillgång till länkar till tredje parts sidor antingen genom verktyget i sig eller material som kurserna skapare lagt upp. CTA tar inget ansvar för dessa tredje parts sidor och kontrollerar inte dem på något sätt. Som användare i CTA bör du ta lämpliga åtgärder för att bedöma om det är lämpligt att besöka en sådan tredje parts sida och skydda din egna personliga information och integritet på en sådan sida.

8. Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag i Stockholms Tingsrätt.

Frågor kring dessa villkor riktas till kontaktacatharina@gmail.com

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i Catharina Tesdorpf Ahlströms tjänst krävs endast e-mail adress och för- och efternamn. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i de material du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Integritetspolicy

CTA vet att personlig integritet är viktig för våra kunder och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

Personuppgiftsansvarig

Catharina Ahlström Enskild Firma, kontaktacatharina@gmail.se, (”Bolaget”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.
Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan du maila till: kontaktacatharina@gmail.com

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person.

Hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in uppgifter på dig i samband med att du registrerar dig som kund och/eller när du köper en kurs. Vi värnar om din integritet och samlar endast den information som behövs för att vi ska kunna leverera en god tjänst till dig.

Vilka personuppgifter som behandlas om dig

CTA behandlar följande personuppgifter om dig.

  • Namn och email adress.

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

Behandling av dina personuppgifter sker för följande ändamål:
• för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig
• för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t.ex. gällande redovisning
• för att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig.

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är
• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare.
• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande redovisning.
• samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål.

Marknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt email.

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Bolagets utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut till de leverantörer som Bolaget samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig. Det gäller i huvudsak följande leverantörer.

  • Administration – Vi använder oss av Googles produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Google som vi har anlitat som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Google i en molntjänst inom EU.
  • Leverantörer och IT-leverantörer – Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi använder oss bl.a. av följande leverantörer: WordPress. Woocommerce, Learndash och inleed.
  • Betallösningar – Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Vi arbetar för närvarande med Stripe

Bolaget vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna bilaga och att behandlingen sker på ett säkert sätt.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer.
Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, när det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i 7 år.

 

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan utkräva av Bolaget.
Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.
Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.
Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under tid Bolaget utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.
Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit Bolaget. Du har också rätt att kräva att Bolaget ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.
Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invänd mot marknadsföring är den rätten absolut.

Kakor (cookies)

På Bolagets webbplats används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används.

I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor. Om du väljer att begränsa användningen av kakor på vår webbplats, kan det komma att påverka upplevelsen och dess funktionalitet.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2021-06-01.

Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Catharina Ahlström på: kontaktacatharina@gmail.com. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Förfrågningar: kontaktacatharina@gmail.com